Službya akcie

Predajcoviavozidiel

PATRIK OHERA

senior manažér predaja vozidiel
02 33 52 62 08

MARIÁN GEBHARDT

manažér pre flotilový predaj
0908 73 46 78

MARIÁN SEGÉŇ

špecialista pre predaj úžitkových vozidiel predajca pre flotilových zákazníkov
02 33 52 62 12
0908 70 56 47

JAKUB BREZOVSKÝ

predajca pre flotilových zákazníkov
02 33 52 62 11
0905 78 94 69

SZABOLCS MÉSZÁROS

predajca vozidiel
02 33 52 62 10
0905 97 96 05

ERIKA ŠAJDÍKOVÁ

predajca vozidiel
02 33 52 62 10
0905 33 92 49

Možnosti
financovania

Ak uvažujete nad tým, že za svoj Ford nezaplatíte hneď, ale postupne vo výhodných splátkach, nájdeme pre vás optimálne riešenie financovania. Od finančného lízingu cez operatívny až po úver.


kontaktujte nás